เกี่ยวกับเรา

จากอดีต - ปัจจุบัน งานก่อสร้างมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม หรือที่อยู่ อาศัย เช่น บ้าน สำนักงาน โรงงาน อพาร์ทเมนท์ อาคารพาณิชย์ ถนน ตลาด สะพาน

เรื่องก่อสร้างไว้ใจเรา

บริษัท รัตนสูตร ก่อสร้าง จำกัด

มีนโยบายพัฒนา ธุรกิจการก่อสร้างโดยเริ่มต้นตั้งแต่ วางแผน ออกแบบการจัดการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับสิ่งที่ก่อสร้างของลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร ก่อสร้างและพัฒนาแรงงานก่อสร้างไปด้วย เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพ มีฝีมือดี สำหรับรองรับธุรกิจก่อสร้างต่อไป

 • 001-location-pin

  ที่ตั้ง:

  98/17 หมู่ที่ 4 ตำบลลำโพ อำเภอบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 • 002-edit

  เลขที่จดทะเบียนผู้เสียภาษี:

  0125552015214

 • 003-law

  บัญชีและปรึกษากฎหมาย:

  บริษัท SCI การบัญชี จำกัด

 • 004-information

  เลขที่:

  135/2001-2002 ซ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

rts-fb-build49

พันธกิจ

มีนโยบายพัฒนา ธุรกิจการก่อสร้างโดยเริ่มต้นตั้งแต่ วางแผน ออกแบบการจัดการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมกับสิ่งที่ก่อสร้างของลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร ก่อสร้างและพัฒนาแรงงานก่อสร้างไปด้วย เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพ มีฝีมือดี สำหรับรองรับธุรกิจก่อสร้างต่อไป

วิสัยทัศน์

 จากอดีต - ปัจจุบัน งานก่อสร้างมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม หรือที่อยู่ อาศัย เช่น บ้าน สำนักงาน โรงงาน อพาร์ทเมนท์ อาคารพาณิชย์ ถนน ตลาด สะพาน

“โทรหาเราเพื่อประเมินราคาฟรี”

เรื่องก่อสร้างไว้ใจเรา  บริการเรา ใส่ใจลูกค้า ไม่ทิ้งงาน ก่อสร้างยึดตามหลักทางวิศวกรรม
โทร: 089 487 6159 

Scroll to Top