อพาทเม้นต์

Apartment project

งานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น

งานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น โครงการ        งานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้นสถานที่ตั้ง     พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐมเจ้าของ          คุณรังสรรค์ สุขประเสริฐก่อสร้างเมื่อ    อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างมูลค่างาน      20,160,000 บาท

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย โครงการ        งานก่อสร้างอาคารอาศัยสถานที่ตั้ง      นวนคร จังหวัดปทุมธานีเจ้าของ          คุณธัญญา อ่อนอินก่อสร้างเมื่อ   1 ธ.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2547มูลค่างาน       24,000,000 บาท

Scroll to Top