อาคาร

Building project

อาคารโรงเรียน 2 ชั้น โรงเรียนวัดอินทราราม

อาคารโรงเรียน 2 ชั้น โรงเรียนวัดอินทรารามโครงการ            อาคารโรงเรียน 2 ชั้นเจ้าของ              โรงเรียนวัดอินทรารามสถานที่              อ.บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

อาคาร สปช.2/28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน

อาคาร สปช.2/28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน โครงการ            อาคาร สปช.2/28เจ้าของ             โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สถานที่              ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีพื้นที่ใช้สอย      ประมาณ 1,120 ตารางเมตรมูลค่างาน          ประมาณ 19,500,000 บาทก่อสร้างเมื่อ       26 มี.ค. 2555 – 1 ก.พ. 2556

Scroll to Top