ฟาร์ม

Farm Project

ฟาร์มคลองรั้ง งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดนครราชสีมา

ฟาร์มคลองรั้ง งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดนครราชสีมา โครงการ               งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อสถานที่ก่อสร้าง    อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเจ้าของ                 บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำกัดก่อสร้างเมื่อ          1 ก.ย. 2556 – 20 ม.ค. 2557มูลค่างาน             15,000,000 บาท

ฟาร์มคลองรั้ง งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดปราจีนบุรี

ฟาร์มคลองรั้ง งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ               งานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ฟาร์มคลองรั้งสถานที่ก่อสร้าง    อำเภอคลองรั้ง จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของ                บริษัท กรุงเทพค้าสัตว์ จำกัดก่อสร้างเมื่อ        20 ก.พ. 2557 – 21 ก.ค. 2558มูลค่างาน            20,000,000 บาท

Scroll to Top