มายโฮม ประชาชื่น

มายโฮม ประชาชื่น โครงการ              มายโฮม ประชาชื่นสถานที่ก่อสร้าง    ดอนเมือง  กรุงเทพเจ้าของ                บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)ก่อสร้างเมื่อ          1 พ.ค. 2547 – 30 เม.ย. 2548มูลค่างาน             90,000,000 บาท