โกดัง

warehouse project

สถานที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ช่วงที่ 1

สถานที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ช่วงที่ 1 โครงการ          สถานที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี เจ้าของ            บริษัทไทยแทนฟู้ดส์ งบประมาณ     ค่าก่อสร้าง 97 ล้านบาท

งานก่อสร้างโกดังเก็บของ

งานก่อสร้างโกดังเก็บของ โครงการ               งานก่อสร้างโกดังเก็บของสถานที่ก่อสร้าง   ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯเจ้าของ                 คุณสุโข  สมตระกูลก่อสร้างเมื่อ          1 มิ.ย. 2547 – 31 ส.ค. 2547มูลค่างาน              2,000,000 บาท

Scroll to Top