งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

งานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

โครงการ        งานก่อสร้างอาคารอาศัย
สถานที่ตั้ง      นวนคร จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของ          คุณธัญญา อ่อนอิน
ก่อสร้างเมื่อ   1 ธ.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2547
มูลค่างาน       24,000,000 บาท

Scroll to Top