งานก่อสร้างโกดังเก็บของ

งานก่อสร้างโกดังเก็บของ

โครงการ               งานก่อสร้างโกดังเก็บของ
สถานที่ก่อสร้าง   ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ
เจ้าของ                 คุณสุโข  สมตระกูล
ก่อสร้างเมื่อ          1 มิ.ย. 2547 - 31 ส.ค. 2547
มูลค่างาน              2,000,000 บาท

Scroll to Top