มายโฮม ประชาชื่น

มายโฮม ประชาชื่น

โครงการ              มายโฮม ประชาชื่น
สถานที่ก่อสร้าง    ดอนเมือง  กรุงเทพ
เจ้าของ                บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน)
ก่อสร้างเมื่อ          1 พ.ค. 2547 – 30 เม.ย. 2548
มูลค่างาน             90,000,000 บาท

 

Scroll to Top