สถานที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ช่วงที่ 1

สถานที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ช่วงที่ 1

โครงการ          สถานที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
เจ้าของ           
บริษัทไทยแทนฟู้ดส์
งบประมาณ     
ค่าก่อสร้าง 97 ล้านบาท

Scroll to Top