อาคารโรงเรียน 2 ชั้น โรงเรียนวัดอินทราราม

อาคารโรงเรียน 2 ชั้น โรงเรียนวัดอินทราราม

โครงการ            อาคารโรงเรียน 2 ชั้น
เจ้าของ              โรงเรียนวัดอินทราราม
สถานที่              อ.บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี

Scroll to Top