อาคาร สปช.2/28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน

อาคาร สปช.2/28 โรงเรียนวัดท่าเกวียน

โครงการ            อาคาร สปช.2/28
เจ้าของ             โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
สถานที่              ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
พื้นที่ใช้สอย      ประมาณ 1,120 ตารางเมตร
มูลค่างาน          ประมาณ 19,500,000 บาท
ก่อสร้างเมื่อ       26 มี.ค. 2555 – 1 ก.พ. 2556

Scroll to Top